BC Cross Smash - 1970
De snelste racketsport!

Wijzigingen bestuursleden
Gepubliceerd: 8 november 2016

Het besturen van de vereniging is vrijwilligerswerk, en vergt doorgaans de nodige tijd! De afgelopen jaren waren Gert-Jan (Visser) en Petra (Elema) drijvende krachten in het bestuur. De taken van Petra worden vanaf heden opgevangen door Laura (de Kraker) en de overige bestuursleden. Gert-Jan zet zijn werkzaamheden als competitieleider voort, maar zal niet meer deelnemen aan het bestuur. Daarnaast zal vanaf heden Sebastiaan Visser zitting nemen in het bestuur als voorzitter van de jeugdcommissie.

Gert-Jan en Petra dank voor jullie bijdrage aan het medebesturen van onze club! Wij hopen nog lang op jullie kwaliteiten een beroep te kunnen doen.