BC Cross Smash - 1970
De snelste racketsport!

Badminton Club Cross Smash kijkt trots terug en met name vooruit!
Gepubliceerd: 24 augustus 2017

In het laatste kwartaal van 2016 is veel vrijwilligerswerk verricht om de verenging weer te doen groeien en bloeien. Op dat moment hadden wij 70 leden en groeiden wij gemiddeld één lid per week, nadat medio 2016 het ledenaantal helaas was teruggelopen tot 60 leden. Een knappe prestatie op dat moment, maar wij hadden nooit durven dromen dat wij, aan het begin van dit nieuwe seizoen, 105 leden zouden hebben en een groeiende en bloeiende vereniging zijn.

Om bovenstaande te bereiken hadden wij drie belangrijke pilaren gedefinieerd: 1. Vinden en binden van de jeugd, 2. Positie in Werkendamse sportcultuur versterken en 3. Organiseren badminton gerelateerde activiteiten. Terugkijkend concluderen we dat op al deze drie gebieden grote stappen zijn gemaakt, maar het nog te vroeg is om blijvend te juichen. De jeugd hebben we gevonden en aan ons gebonden, maar de uitdaging voor dit seizoen is deze jeugd ook geïnteresseerd te houden voor de sport en de vereniging in een maatschappij met vele, vele andere (digitale) verleidingen. Ook hebben wij onze positie in de Werkendamse sportcultuur weer herwonnen, maar zeker op dit gebied hebben we bestuurlijk nog een aantal uitdagingen. Op de eerste plaats zijn wij niet de enige vereniging die groeit. Dit legt de nodige druk op de toch al overvolle bezetting van sporthal De Crosser. Gelukkig is de gemeente van goede wil hierover mee te denken! Daarnaast is voor onze vereniging het sociale aspect voor, tijdens en na de speelavonden en – ochtenden van groot belang. Hiervoor zijn wij momenteel onder andere sterk afhankelijk van het sportcafé, die qua openingstijden en assortiment nog onvoldoende aansluit om op onze wensen. Wij doen ons uiterste best om met de betrokken partijen in gesprek te raken en te blijven.

Wijzigingen jeugdtraining
Door de sterke groei van het aantal jeugdleden in alle leeftijdscategorieën en de overlap met speeltijden van de seniorenspelers was een uitbreiding van de trainingstijden voor de jeugd gewenst. Na constructief overleg met de gemeente Werkendam hebben wij nu de mogelijkheid de jeugd te training op donderdagavond tussen 18 en 20 uur en hebben wij de gehele hal tot onze beschikking. Hierdoor hebben de senioren vanaf 20 uur de gehele hal tot hun beschikking en kunnen competitiewedstrijden direct om 20 uur aanvangen.

Daarnaast starten we vanaf dit seizoen met een jeugdselectie op zaterdagochtend tussen 8.30 en 10 uur en kunnen de andere jeugdleden tussen 10 en 11.30 uur vrijspelen. Op zaterdag 23 en 30 september is er geen training, want dan worden de jeugd clubkampioenschappen gehouden. Wellicht sorteren zich daar de opvolgers van de huidige clubkampioenen (Categorie A – Kristel Verduijn en Richard Verschuren, Categorie B – Regina Zonnenberg en Alexander van Diggele) reeds voor. Kortom heel wat positieve veranderingen!

Onverwachte positieve stijging aantal recreanten
Ondanks de eerdergenoemde focus op de jeugd nam ook het aantal recreanten na april 2017 sterk toe. Dit was onverwacht, maar leidde tot een zeer positieve sfeer op de donderdagavond. Om deze reden hebben wij onze Recreanten en Activiteiten commissie samengevoegd tot de ReAct commissie die zorg gaat dragen voor de diverse activiteiten waaronder de recreantencompetitie. Daarnaast willen ook deze nieuwe recreanten de basisslagen en -bewegingen van de sport onder de knie krijgen. Hiervoor starten wij het nieuwe seizoen met een zestal 'Starterslessen' van 21:30 tot 22:30 uur. De trainingsdata zijn: 24-aug, 31-aug, 7-sept, 14-sept, 21-sept, 28-sept. De lessen worden verzorgd door Richard Verschuren en bij voldoende animo zullen we in november-december een tweede blok trainingen plannen. Wie weet krijgen onze nieuwe recreanten ook zin om deel te nemen aan de recreantencompetitie of later zelfs de seniorencompetitie. In deze laatste competitie strijden onze sterkste spelers vanaf medio september wederom in respectievelijk de eerste en vierde klasse!


Het badmintonseizoen start op donderdag 24 augustus. Voor de jeugd is het die dag vrijspelen van 18 tot 20 uur, waarbij om 19 uur de groepsindeling bekend worden gemaakt. De senioren en recreanten kunnen van 20 tot 23 uur de baan op. Zin om een keertje mee te spelen, kom dan gerust langs!